Kalender


Cycling Vlaanderen "Afdeling West-Vlaanderen vzw"

Beste Clubvertegenwoordiger


Met deze wil ik je vragen om via de verschillende formulieren in bijlage je toertocht(en) voor het komende jaar (meer bepaald van 01/03/2019 tot 28/02/2020) aan te vragen.

Net als vorig jaar wensen we  de kalender in West-Vlaanderen op die manier samen te stellen.


Ga er dus aub niet van uit dat je tocht automatisch opgenomen wordt in de kalender van volgend jaar. We hebben dus de aanvraag 2019 nodig, indien dit niet wordt doorgestuurd wordt je niet opgenomen op de kalender. In bijlage vind je de 2 verschillende formulieren:

Een formulier voor de aanvraag van een recreatocht of een VTT-organisatie en een formulier voor de aanvraag van een classic.

De beide aanvragen moeten uiterlijk tegen 22 september ingediend worden!

De doelstelling is om sneller de kalender samen te stellen en deze sneller te communiceren naar de leden.

De voorbije jaren waren we net iets te laat, dit proberen wij dit jaar te vermijden.

We beseffen als geen andere dat dit voor jullie een bijkomende inspanning vergt maar weet dat dit in jullie eigen belang is.

Ik doe dan een warme oproep om de data te respecteren om onze deadlines te behalen.


Wat algemene info:

1: info over een Classic Tocht:

Een classic is een organisatie die er kwalitatief bovenuit steekt. Naast het mooie, perfect uitgepijlde parcours, de vlotte inschrijvingen, het vrouwvriendelijke karakter, de goed uitgeruste bevoorradingen, kan je er als deelnemer net dat ietsje meer verwachten.

Clubs die in 2018 een classic wensen te organiseren kunnen dit tot 23 september melden via het bijgevoegde aanvraagformulier.

Enkel na goedkeuring door de provinciale commissie zal de organisatie in de classickalender worden opgenomen.2: Het verdere procesverloop tot samenstelling van de kalender:

De aanvragen worden in verwerkt tot een voorlopig ontwerp door mezelf.

We bezorgen alle clubs via mail een voorlopig ontwerp op 23 september van de kalender 2019-2020 voorafgaand aan de provinciale kalendervergadering op 25 september.

Overleg met elkaar kan al heel veel oplossen. Op 25 september tijdens de kalendervergadering wordt de kalender dan samengesteld in aanwezigheid van de clubs.

Je aanwezigheid is natuurlijk belangrijk voor je organisatie, bij mogelijke problemen kan onmiddellijk overleg gepleegd worden om tot een definitieve oplossing te komen, indien clubs bij conflicten niet aanwezig zijn dan krijgt de aanwezige club voorrang.

De kalendervergadering zal doorgaan in het Bourgondisch Kruis in Beveren (Roeselare) op dinsdag 25 september om 19.00 uur.

Adresgegevens: Beversesteenweg 470, 8800 Roeselare. De uitnodiging voor deze vergadering krijg je nog eens per e-mail opgestuurd.3: Vanaf 10 oktober wordt van de clubverantwoordelijken verwacht dat ze hun organisaties nazien welke werden opgenomen en ingevoerd in de kalender 2019-2020 op de website van Cycling Vlaanderen. Hieromtrent krijg je op de kalendervergadering meer info.

In afwachting bezorg ik je reeds wat meer info?

Surf naar www.cycling.vlaanderen >> klik bovenaan in de zwarte balk op “recreatie” >> klik vervolgens in de zwarte balk eronder op “kalender” en zoek op datum naar je tocht.

Na 20 oktober kan niet meer gewijzigd worden. De kalender gaat dan in druk.


De clubs zijn verantwoordelijk voor het juist doorgeven van de gegevens.


Bij vragen of opmerkingen kan je bij mij terecht:  Björn Leenknegt, bjorn.leenknegt@gmail.com of 0496 26 48 06


Met vriendelijke groet,

Bjorn Leenknegt


Copyright © Wielerbond West-Vlaanderen

www.wiebowest.be